Sign In

Not registered yet?

register

Ապարանջան «Ես վաճառեցի իմ ամառանոցը»

SKU: N/A

12,900 AMD

Ապարանջան «Ես վաճառեցի իմ ամառանոցը»

12,900 AMD

Այս ապարանջանը ստեղծվել է ժամանակակից հայ կինոռեժիսոր Սերգեյ Փարաջանովի «Ես վաճառեցի իմ ամառանոցը» կոլաժի հիման վրա։ Կոլաժը ստեղծվել է 1985 թվականին։

Սերգեյ Փարաջանովի կենսագրությանը ծանոթանալու համար այցելել այստեղ։

Add to Wishlist